De interventiebrug

De dialoog in de interventiebrug: de burger centraal.

Familieparticipatie

  • Sociaal netwerkcoaching
  • Vriendschapscursussen
  • Voorlichting aan vrijwilligers/professionals

Over mij

Ik ben Marla Geurts, in 2013 heb ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming afgerond. Deze opleiding heb ik gedaan vanuit de visie op het omgaan met en inzetten van senioren en hun netwerk in en buiten (verzorgings)instellingen. De eigen mogelijkheden en talenten moeten worden aangesproken in samenspraak met hun netwerk. Zo wordt de leefwereld van de senior zo lang mogelijk gecontinueerd en wordt het nemen van zelfregie en het behouden van zelfstandigheid van mensen bevorderd.

Diensten

  • Het begeleiden van trajecten op het gebied van familieparticipatie
  • Het geven van sociaalnetwerkcoaching
  • Het opleiden van vrijwilligers die sociaalnetwerkcoaching kunnen geven
  • Het geven van vriendschapscursussen
  • Het geven van voorlichting aan vrijwilligers en professionals

Kortom: het organiseren van activiteiten waarbij de mogelijkheden van de senior en zijn netwerk worden ingezet om de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen. Dit kan zowel voor ouderen in verzorgingshuizen als ouderen die zelfstandig wonen.

Contact

Vriendenkringstraat 51
6141 LH Limbricht

tel.: 046 – 485 3655
gsm: 06 5151 8839

email: info@defamiliecirkel.nl